Użytkownik wywołujący niniejszy serwis internetowy znajdujący się pod adresem: www.grupamonolit.pl wyraża zgodę na następujące warunki:

  1. Witryna, w tym jej struktura oraz projekt graficzny, stanowią własność Grupy Monolit oraz podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r., Nr 24, poz. 83, z późn. zmianami).
  2. Korzystanie z Witryny jest dopuszczalne jedynie w celu prywatnym i niekomercyjnym użytkownika, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa, w szczególności praw autorskich, praw z rejestracji znaków towarowych lub praw ochronnych na znaki towarowe.
  3. Zabronione jest kopiowanie Witryny oraz jej elementów (w tym: informacji, tekstów, zdjęć, grafik, znaków towarowych na niej zawartych) w celach komercyjnych lub publicznych i wykorzystywanie ich w innych serwisach internetowych, w publikacjach elektronicznych i innych bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Grupy Monolit.
  4. Witryna ma jedynie charakter informacyjny i żadna jej treść nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
  5. Grupa Monolit dokłada starań, aby przedstawione treści były rzetelne i aktualne, ale nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji umieszczonych w Witrynie, w szczególności w zakresie ich aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności dla użytkowników sieci. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji zawartych w Witrynie ponoszą użytkownicy.
  6. Grupa Monolit zastrzega sobie prawo do zmiany oraz poprawiania informacji zawartych w Witrynie w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników sieci Internet.
  7. Grupa Monolit nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez użytkowników związku z korzystaniem z Witryny.
  8. Grupa Monolit nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach internetowych, do których łącza zostały umieszczone w niniejszej Witrynie.

Nasze specjalizacje

Szybki kontakt

Grupa Monolit

Krzysztof Ziejewski, 0 602 399 428, biuro@grupamonolit